Salgs- og leveringsbetingelser for Nolako A/S CVR-nr. 32261795

Tilbud, accept, ordre samt EU GPRD lovgivning

Generelle oplysninger:
Nolako A/S
Mosevej 12 C, 4700 Næstved

Telefon: 5570 0201
Mail: tj@nolako.dk
CVR Nr.: DK32261795

Skriftlige tilbud
Skriftlige tilbud fra Nolako A/S er gældende i 30 dage. Ikke skriftlige tilbud er gældende fra modtagelse af ordrebekræftelse. Leveringstider opgivet ved tilbud er kun vejledende og er først gældende af ordrebekræftelse og teknisk klarhed, evt. ændringer i ordre kan medføre ændring af leveringstid. Alle kundedata gemmes af Nolako A/S, iht. EU dataforordningen loven om kunde data og brug heraf.

Priser, betaling
Priser på hjemmeside vises inklusiv og eksklusiv moms og er eksklusiv evt. afgifter. Betalingsbetingelser fremgår af faktura. Det er muligt at indgå kreditaftale såfremt det accepteres af Nolako A/S.

Køb via hjemmeside
Køb via hjemmeside kan foregå via kortbetaling, bankoverførelse ud fra betingelser på ordre. Ved aftale med Nolako A/S kan også aftales andet. Nolako A/S trækker først betaling fra konto, når varen afsendes, hvis ikke andet er aftalt.

Nolako A/S benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger, hvilket betyder at forbindelsen er helt sikker

Nolako A/S kan ved bestilling af specialvarer kræve betaling ved ordreafgivelse. Kunde kan ikke foretage modregning i købesum ved eventuelt modkrav. Ved overskridelse af betalingsfrist beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

Levering, forsendelse, returret og reklamationsret 
Forsendelse sker for kundens regning og risiko, også når Nolako A/S lægger ud for omkostninger. Leveringstiden er 5 hverdage for lagervarer drejer sig om skaffevarer aftales leveringstid med Nolako A/.
 
Andre aftaler fremgår skriftligt fra Nolako A/S. Leverance skal undersøges hurtigst muligt og eventuelle transportskader skal straks reklameres overfor transportør. 
 
Fejl eller mangel 
Enhver fejl eller mangel der ønskes gjort gælden overfor Nolako A/S skal inden 5 dage gøres skriftlig overfor Nolako A/S. Returnering af standardvarer kan kun ske efter forudgående aftale med Nolako A/S inden for 30 dage efter leveringstidspunktet. Nolako A/S er ikke forpligtet til tage special-eller skaffevarer, udgået eller beskadiget varer retur. Returnering sker for købers regning. Nolako A/S giver 24 måneders reklamtionsret.
 
Ansvarsbegrænsning og produktansvar
Nolako A/S hæfter ikke uanset hvilket grundlag for indirekte tab eller følgeskader, drift tab, avancetab, skade på løsøre eller fast ejendom eller lignede. 
Nolako A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser Nolako A/S er ansvarlig overfor for produkter eller ydelser som er faktureret af Nolako A/S, ikke for produkter og ydelser som er faktureret direkte fra Nolako A/S leverandør. Der henvises til dennes betingelser.
 
Force Majeure
Nolako A/S kan ikke gøres ansvarlig overfor kunden der hindre eller udsætter opfyldelsen af aftalen når følgende omstændigheder  indtræder, krig og mobilsering, oprør og uroligheder, terroraktivitet eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelser fra underleverandører, manglende transportmulighed, brand, import og eksportrestriktioner, sygdom, dødsfald, fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder som Nolako A/S ikke har indflydelse på. I disse tilfælde vil Nolako A/S kunne udskyde levering  
Skip to content