Generelt
Tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger etc. er vejledende og kan når som helst ændres af Nolako A/S.
Bistand fra Nolako A/S til køber i form af teknisk rådgivning og service af enhver art, er ikke ansvarsbegrundende for Nolako A/S, med mindre der er givet en egentlig garanti.
Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse mv. af det leverede produkt, må køber straks indhente fornødne oplysninger herom fra Nolako A/S.

Mangler, reklamation og ansvar
Køber har alene ret til at kræve en mangel afhjulpet. Køber har ikke ret til at kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag eller andre misligholdelsesbeføjelser, med mindre Nolako A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
Afhjælpningsretten omfatter alene skjulte fabrikations- og materialefejl og dækker alene arbejdsløn og forbrug af reservedele. Afhjælpningsretten omfatter derfor bl.a. ikke fejl ved montering. Afhjælpningsretten omfatter kun dele leveret af Nolako A/S og i tilfælde, hvor skaden er sket herpå og forårsaget heraf.
Afhjælpning vil kun ske, hvis reklamation for de omfattede skjulte fejl er sket inden for nedennævnte angivne afhjælpnings-periode. Reklamation skal endvidere ske straks eller senest 4 hverdage efter, at den skjulte fejl konstateres eller burde være konstateret.
Såfremt ansvaret påhviler Nolako A/S, skal køber anmode om afhjælpning inden den i pkt. 6 fastsatte frist og inden 12 måneder fra monteringsdato. For at kunne gøre afhjælpningsretten gældende, er det en betingelse:
– at reparationen udføres på et af NOLAKO A/S serviceværksteder i Danmark (nærmeste serviceværksted anvises på tlf. 5570 0201)
– at vedligeholdelse er udført i henhold til service instruktioner,
– at montering og leveringskontrol er udført korrekt i henhold til Nolako A/S anvisninger.

Du som kunde har altid 24 måneder´s reklamationsret.
Afhjælpningperioden er 12 måneder fra leveringsdato. Særligt bemærkes, at almindeligt justeringsarbejde ikke berettiger til afhjælpning.
Reparationsarbejde i forbindelse med udbedring af en formodet reklamation kan efterfaktureres, såfremt producenten afviser erstatning.

Fortrydelsesret
Meddeler køber www.nolako.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler www.nolako.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Nolako betaler de modtagne beløb, når den returnerende varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Leveringstid
Er varen på lager bliver varen leveret inden for ca 3 dage. Hvis varen ikke er på lager kontaktes kunden for næmere information.

Betaling
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra www.nolako.dk. Du kan betale med Dankort og eDankort på webshoppen.

Produktansvar
Nolako A/S er ikke ansvarlig for nogen tingskade som følge af Nolako A/S produktansvar. Nolako A/S produktansvar kan i øvrigt kun udgøre et beløb svarende til værdien af det leverede og dækker ikke skader forvoldt mere end 1 år efter levering.

Ansvarbegrænsning
Såfremt Nolako A/S er ansvarlig for rettidig påberåbt produktansvar eller mangel, er dette ansvar begrænset, i det erstatningskrav for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder købers rejseomkostninger, hotelophold, diæter m.m. under ingen omstændigheder dækkes af Nolako A/S. På samme vis ydes der ikke erstatning for varer eller gods i forbindelse med driftstop eller driftforstyrrelser eller for transport til og fra Nolako A/S serviceværksted.

Nolako A/S kan ej heller under nogen omstændigheder drages til ansvar for tab, herunder ved produktansvar, som en mangelfuld leverance måtte påføre køber eller trediemand, eller forhold, der skyldes normal slidtage eller forringelse, eller tilfælde, hvor mangel skyldes, at produktet ikke er blevet forskriftmæssig anvendt eller vedligeholdt, eller at køber eller trediemand har foretaget uhensigtmæssige eller ukorrekte tiltag, ændringer eller indgreb i produktet, herunder forkert betjening.

Lovvalg og værneting
Alle tvister mellem køber og Nolako A/S afgøres af Sø-og Handelsretten, København, alternativ efter Nolako A/S valg Retten i Næstved, og i henhold til dansk ret.

Priser
Alle priser på webshoppen vises eksl. moms.

Privatpolitik
For at handle hos Nolako A/S skal du oplyse dit navn, email og adresse. Vi bruger dette kun i forbindelse med at sende din ordre til det rette sted, sende dig en mail med en ordrebekræftelse og en update på email om, når din ordre er sendt.

  • Vi vil aldrig videregive dine informationer til en tredje part (dog undtaget fragtfirmaer) og aldrig dele dine data andetsteds.
  • Vi vil aldrig sende dig uønskede mails. Du modtager kun mails fra os, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
  • Vi gemmer kun dit navn, email og adresse i vores system af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.

Behandling af personoplysninger:

For at kunne gennemføre dit køb har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruger vi udelukkende til ekspedition af din bestilling, og vi videregiver ikke oplysningerne til andre. Derudover bruger vi på vores hjemmeside cookies til at indsamle ikke-personlige oplysninger til statistiske formål og for at forbedre vores hjemmeside. Såfremt du måtte ønske at få indsigt i, hvilke oplysninger vi gemmer eller ønsker at gøre indsigelser eller rettelser til oplysningerne kan du rette henvendelse til os på kontaktinformationen angivet ovenfor

Nolako A/S
Kornbuen 4, 4700 Næstved
Tlf. 5570 0201, Fax 5570 0543
Cvr: 32 26 17 95