Generelt
Tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger etc. er vejledende og kan når som helst ændres af Nolako A/S.
Bistand fra Nolako A/S til køber i form af teknisk rådgivning og service af enhver art, er ikke ansvarsbegrundende for Nolako A/S, med mindre der er givet en egentlig garanti.
Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse mv. af det leverede produkt, må køber straks indhente fornødne oplysninger herom fra Nolako A/S.

Mangler, reklamation og ansvar
Køber har alene ret til at kræve en mangel afhjulpet. Køber har ikke ret til at kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag eller andre misligholdelsesbeføjelser, med mindre Nolako A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
Afhjælpningsretten omfatter alene skjulte fabrikations- og materialefejl og dækker alene arbejdsløn og forbrug af reservedele. Afhjælpningsretten omfatter derfor bl.a. ikke fejl ved montering. Afhjælpningsretten omfatter kun dele leveret af Nolako A/S og i tilfælde, hvor skaden er sket herpå og forårsaget heraf.
Afhjælpning vil kun ske, hvis reklamation for de omfattede skjulte fejl er sket inden for nedennævnte angivne afhjælpnings-periode. Reklamation skal endvidere ske straks eller senest 4 hverdage efter, at den skjulte fejl konstateres eller burde være konstateret.
Såfremt ansvaret påhviler Nolako A/S, skal køber anmode om afhjælpning inden den i pkt. 6 fastsatte frist og inden 12 måneder fra monteringsdato. For at kunne gøre afhjælpningsretten gældende, er det en betingelse:
– at reparationen udføres på et af NOLAKO A/S serviceværksteder i Danmark (nærmeste serviceværksted anvises på tlf. 5570 0201)
– at vedligeholdelse er udført i henhold til service instruktioner,
– at montering og leveringskontrol er udført korrekt i henhold til Nolako A/S anvisninger.

Afhjælpningperioden er 12 måneder fra leveringsdato. Særligt bemærkes, at almindeligt justeringsarbejde ikke berettiger til afhjælpning.
Reparationsarbejde i forbindelse med udbedring af en formodet reklamation kan efterfaktureres, såfremt producenten afviser erstatning.

Fortrydelsesret
Meddeler køber www.nolako.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler www.nolako.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Nolako betaler de modtagne beløb, når den returnerende varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Leveringstid
Vi forsøger altid at levere varen så hurtigt som muligt. Findes varen ikke på lager kan der dog forekomme ventetid. Kontakt os for at høre nærmere om leveringstid på udvalgte varer.

Betaling
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra www.nolako.dk. Du kan betale med Dankort og eDankort på webshoppen.

Produktansvar
Nolako A/S er ikke ansvarlig for nogen tingskade som følge af Nolako A/S produktansvar. Nolako A/S produktansvar kan i øvrigt kun udgøre et beløb svarende til værdien af det leverede og dækker ikke skader forvoldt mere end 1 år efter levering.

Ansvarbegrænsning
Såfremt Nolako A/S er ansvarlig for rettidig påberåbt produktansvar eller mangel, er dette ansvar begrænset, i det erstatningskrav for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder købers rejseomkostninger, hotelophold, diæter m.m. under ingen omstændigheder dækkes af Nolako A/S. På samme vis ydes der ikke erstatning for varer eller gods i forbindelse med driftstop eller driftforstyrrelser eller for transport til og fra Nolako A/S serviceværksted.

Nolako A/S kan ej heller under nogen omstændigheder drages til ansvar for tab, herunder ved produktansvar, som en mangelfuld leverance måtte påføre køber eller trediemand, eller forhold, der skyldes normal slidtage eller forringelse, eller tilfælde, hvor mangel skyldes, at produktet ikke er blevet forskriftmæssig anvendt eller vedligeholdt, eller at køber eller trediemand har foretaget uhensigtmæssige eller ukorrekte tiltag, ændringer eller indgreb i produktet, herunder forkert betjening.

Lovvalg og værneting
Alle tvister mellem køber og Nolako A/S afgøres af Sø-og Handelsretten, København, alternativ efter Nolako A/S valg Retten i Næstved, og i henhold til dansk ret.

Nolako A/S
Kornbuen 4, 4700 Næstved
Tlf. 5570 0201, Fax 5570 0543
Cvr: 32 26 17 95